»
»
»
ochrona stacjonarna
obiektów
konwojowanie wartości
i inkaso
systemy alarmowe, zabezpieczenia techniczne
monitoring
pozostałe usługi
sprzątanie wnętrz
»
»
»
»

MONITORING

Monitoring jest najbardziej popularnym, skutecznym i najtańszym środkiem zabezpieczenia mienia. Zapewnia natychmiastową reakcję, w sytuacji zagrożenia napadem lub kradzieżą.

System monitoringu polega na zainstalowaniu w Państwa domu, sklepie, biurze, itp., profesjonalnego systemu alarmowego podłączonego do nadajnika, który kontroluje
i automatycznie przekazuje informacje o rodzaju i miejscu zdarzenia (włamania, napadu, sabotażu, itp.) W przypadku naruszenia strefy objętej systemem, sygnał alarmowy zostaje przesłany drogą radiową lub/i telefoniczną do Centrali Monitorowania. Informacja ta, jest rejestrowana
i odbierana przez operatora, który natychmiast kieruje wyspecjalizowane załogi interwencyjne na miejsce zdarzenia. Zadaniem załóg jest dotarcie do obiektu w jak najkrótszym czasie i podjęcie działań, mających na celu przeciwdziałanie sytuacjom zagrażającym życiu i udaremnieniem kradzieży.

Równocześnie, operatorzy powiadamiają odpowiednie służby specjalne, takie jak: Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, Pogotowie Gazowe, Policja, a także osoby wskazane przez Klienta.

W zależności od zainstalowanych systemów, informacje napływające do Centrali Monitorowania mogą sygnalizować:

  • napad - w przypadku wciśnięcia przez użytkownika przycisku antynapa-dowego stacjonarnego lub przycisku przenośnego układu radiowego;
  • włamanie - w razie naruszenia strefy dozorowanej przez system alarmowy;
  • sabotaż - gdy zniszczone zostaną np. sygnalizatory zewnętrzne dźwiękowe, świetlne;
  • pożar, zalanie, ulatnianie się gazu - w przypadku posiadania odpowiednich czujników;
  • pomoc medyczna - w razie zaistnienia konieczności udzielenia pomocy medycznej.

Zaletą systemu monitoringu jest również automatyczne informowanie Centrali Monitorowania ( bez interwencji użytkownika ) o braku zasilenia sieci, sprawności akumulatorów, braku łączności, oraz na życzenie użytkownika, o czasie załączenia i wyłączenia chronionego obiektu i braku załączenia systemu w wymaganych porach. Stacja Monitorowania pracuje całodobowo, czuwając nad bezpieczeństwem chronionych przez nas obiektów.

Secret Service pptop
Secret Service ppmiddle
  © copyright Secret Service Secret Service mdown Secret Service ppdown