»
»
»
ochrona stacjonarna
obiektów
konwojowanie wartości
i inkaso
systemy alarmowe, zabezpieczenia techniczne
monitoring
pozostałe usługi
sprzątanie wnętrz
»
»
»
»

OCHRONA STACJONARNA OBIEKTÓW

System ochrony stacjonarnej polega na stałym,

bezpośrednim nadzorze powierzonego mienia i czuwaniu nad bezpieczeństwem osób znajdujących się na strzeżonym terenie. Pracownicy ochrony prowadzą działania prewencyjne, mające na celu zapobieganie kradzieżom, włamaniom i dewastacjom mienia. Czuwają również nad prawidłowym działaniem urządzeń technicznych ( alarmowych i przeciwpożarowych ) zabezpieczenia obiektów.

Wsparciem dla pracowników ochrony stacjonarnej jest całodobowa możliwość wezwania zmotoryzowanego patrolu załóg interwencyjnych.

Na podstawie wstępnej analizy i konsultacji z Państwem zostaje opracowana indywidualna, dostosowana do konkretnych potrzeb i specyfiki obiektu Instrukcja Ochrony. Biorąc pod uwagę istniejące zagrożenia i ich formy, uzgadniane są wszelkie szczegóły ochrony dotyczące sposobu realizacji zadań, obowiązki pracowników ochrony oraz procedury zachowania się w sytuacjach nadzwyczajnych. Na życzenie Klientów wprowadzamy niezbędne zabezpieczenia techniczne ( instalacje alarmowe
i telewizję dozorową ), system przepustek i identyfikatorów, ustalamy sposób prowadzenia dokumentacji, harmonogram patroli oraz rodzaj umundurowania. Wszystkie te działania mają na celu jak najlepsze zapewnienie bezpieczeństwa na Państwa obiekcie. W każdym przypadku staramy się tak zorganizować Instrukcję Ochrony, aby koszty jej prowadzenia były współmierne do występujących zagrożeń oraz do Państwa budżetu przeznaczonego na ochronę.

Personel ochrony "Secret Service" jest odpowiednio przeszkolony, sprawny fizycznie, jednolicie umundurowany, wyposażony w profesjonalny sprzęt przymusu bezpośredniego oraz środki łączności wewnętrznej i zewnętrznej, a także w system antynapadowy z przyjazdem załóg interwencyjnych. Pracownicy ochrony skrupulatnie przestrzegają przepisów "Ustawy o Ochronie Osób i Mienia" oraz zakresu obowiązków zawartych w Instrukcji Ochrony i regulaminach wewnętrznych.

Ochroną stacjonarną objęte są biurowce, banki, obiekty handlowe i usługowe, zakłady przemysłowe, budynki mieszkalne, rezydencje, parkingi, place budowy, imprezy masowe i inne.

Oferujemy również profesjonalne usługi z zakresu ochrony osobistej. Licencjonowani pracownicy będą czuwać nad Państwa bezpieczeństwem.

Zapewniamy wysokiej klasy usługi po konkurencyjnych cenach.

Secret Service pptop
Secret Service ppmiddle
  © copyright Secret Service Secret Service mdown Secret Service ppdown